isolatie van hoogwaardige componenten uit kippenmest toepassingen

ontwikkeling van précompetitieve technologie voor één of meer bioraffinage processen om urinezuur uit verschillende bronnen van pluimveemest te verkrijgen, de urinezuur af te zetten in de kunststof sector en de resterende mest te gebruiken als energiebron. De pluimveehouders van de coöperatie DEP produceren in Nederland zo’n 440.000 ton aan verschillende typen kippenmest.

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2016_34
Rijksbijdrage € 180.000,00
Jaar 2016
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Partners Orgafert Dsm Cooperatie Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij
Aanvrager Wageningen Universiteit/ Wageningen University