Innovatief integraal houderijsysteem voor zeugen, biggen en vleesvarkens

ontwikkelen van een innovatief integraal economisch renderend houderijsysteem voor zeugen, biggen en vleesvarkens waarbij de dieren zich niet aan hoeven te passen aan het houderijsysteem maar waarbij het houderijsysteem is aangepast aan de dieren en zoveel mogelijk tegemoet komt aan het natuurlijk gedrag. De varkens leven in stabiele groepen en mogen zelf kiezen wanneer ze naar een volgende ontwikkelfase in hun leven gaan. Door de geleidelijke overgangen worden belangrijke stressmomenten, zoals spenen en overgang naar de vleesvarkensstal, vermeden

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2016_16
Rijksbijdrage € 350.000,00
Jaar 2016
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Partners NutriControl TOPIGS Nederland Fancom B V
Aanvrager Wageningen Universiteit/ Wageningen University