Feed4Foodure fase 2

Fase 2 van het programma loopt van 2017 t/m 2020 en heeft drie hoofddoelen: Verbeteren resource efficiency met focus op eiwit en fosfor efficiëntie; Maatschappelijke Verantwoorde Veehouderij met focus op verlagen ecologische footprint dierlijke productieketens; Robuuste en gezonde dieren, de focus ligt daarbij op het vinden van beinvloedende mechanismen (mode of action, bijv. op gebied van immuunrespons, darmmicrobiota) en tools om deze beinvloeding te kunnen voorspellen en meten

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2016_13
Rijksbijdrage € 3.005.000,00
Jaar 2016
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Partners VDN
Aanvrager Wageningen Universiteit/ Wageningen University