WoW- (a War on modern bread Wheat)

Uitvoer van een dubbel blind-placebo gcontroleerde human interventiestudies om te bepalen wat voor effecten granen hebben op de menselijke stiofwisseling en welbevinden. Hierbij wordt eerst nauwkeurig de samenstelling van de gebruikte granen en de veranderingen in de samenstelling die kunnen optreden als gevolg van bewerking worden bepaald. Daarna worden de effecten op de stofwisseling, maagdarm functie en sympotonen en subjectieve welbevinden bij mensen bestudeerd.

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2016_9
Rijksbijdrage € 308.563,00
Jaar 2016
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Partners ICC Sonneveld Group Rothamsted Research Puratos Nutrition & Sante Benelux Fazer Grupo Bimbo AB Mauri (Associated British Foods) Corbion Wageningen Universiteit/ Wageningen University NBC Mondelez UK R&D Limited Dsm International Wheat Gluten Association (
Aanvrager Universiteit Maastricht