Syncat at DIFFER: Electricity to Chemistry, Catalysis for Energy Storage

Brandstof uit zonlicht en wind. Koolstofdioxide, water en groene stroom als bouwstenen voor duurzame chemie. Door de snelle groei van groene elektriciteitsproductie ontstaat er behoefte aan chemische processen die in plaats van fossiele grondstoffen, elektriciteit gebruiken. Dat is bijvoorbeeld relevant bij grootschalige inzet van duurzame, fluctuerende energiebronnen zoals windturbines en zonnepanelen. Door hun tijdelijke stroomoverschotten om te zetten in vloeibare brandstof ontstaat een duurzame energie-infrastructuur. De onderzoekers van het Nederlandse instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER, de afdeling Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en het bedrijf Syngaschem B.V. bundelen hun krachten op het gebied van elektrochemie, katalyse, oppervlaktereacties, spectroscopie en plasmafysica om groene stroom efficiënt om te kunnen zetten in vloeibare koolwaterstoffen met een hoge energiedichtheid, zoals benzine.

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2016_4
Rijksbijdrage € 187.500,00
Jaar 2016
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Partners Syngaschem Gordian Logistic Experts Differ
Aanvrager Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM