Towards flexible memories with coordination polymers with polar rotors (RotorMOF)

Onderweg naar flexibele geheugens gemaakt van coördinatiepolymeren. Smartphones die de vorm van je pols aannemen of flexibele geïmplanteerde apparaten die energie halen uit je bewegingen. Dit soort innovaties worden mogelijk wanneer hier geschikte geheugens voor beschikbaar zijn. Om deze geheugens te ontwikkelen zullen de onderzoekers coördinatiepolymeren ontwerpen met kleine fragmenten die in twee posities geplaatst kunnen worden wanneer er een externe kracht op gezet wordt. De twee verschillende posities vertegenwoordigen opgeslagen informatie.

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2016_3
Rijksbijdrage € 19.792,00
Jaar 2016
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Aanvrager Technische Universiteit Delft