Responsive Commodity Polymers (ReCoPol)

Polymeren worden slim. Het onderzoek richt zich op bulk polymeren die zich aanpassen aan omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en licht door van kleur en/of vorm te veranderen. Zelforganiserende, reagerende coatings worden gebruikt in combinatie met nano- en microstructuren om de slimme eigenschappen te verkrijgen in deze bulk polymeermaterialen. Verwacht wordt dat de ontwikkelde materialen goedkoop en op grote schaal vervaardigd kunnen worden om ze toe te kunnen passen in bijvoorbeeld slimme kleding, robotica, sensoren en de gezondheidszorg.

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2016_2
Rijksbijdrage € 19.792,00
Jaar 2016
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Aanvrager Technische Universiteit Eindhoven