Combi scraper biggen, kraamzeugen en dragende zeugen

In dit project wordt een innovatief, brongericht stalsysteem ontwikkeld, gerealiseerd en bemeten, waarmee op een brongerichte manier het ontstaan er vervluchtigen van o.a. ammonia, geur, fijnstof en methaan in de zeugenhouderij wordt beperkt.

De ontwikkeling gaat om de gespeende biggen, de kraamzeugen en dragende zeugen. Het stalsysteem, met toepassing van de combi scraper is gebaseerd op dagontmesting en het direct scheiden van de mest en urine in de stal.

Het systeem bestaat uit een kelder met een V-vormige hellende vloer met een afschot. De keldervloer is voorzien van een gladde coating dat de indringing van stoffen uit de mest of urine voorkomt.

De urine stroomt continu af naar een gesloten tussenopslag. Een aantal maal per dag wordt door een mestschuif de dikke mest ui de kelder afgevoerd naar een gesloten opslag.

Om versmering van mest en het achterblijven van mestresten op de keldervloer te voorkomen, wordt bij het schuiven water gesproeid. Om de emissie nog verder te verminderen, wordt een ureaseremmer op de vloer gesprayd. Om de aanhechting van mest en urinedeeltjes in betonnen hokinrichting te voorkomen, worden deze delen voorzien van een gladde coating. Om de concentratie van fijnstof in de stal te verminderen, worden coronadraden toegepast.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2122002
Rijksbijdrage € 2.035.336,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners Wageningen Livestock Research Connecting Agri & Food B.V.
Sectoren Agro en visserij, Varkens, Veeteelt