Dagontmesting varkens via mestschuiven met sproeisysteem en gescheiden gierafvoer

In dit onderzoek wordt een innovatief stalsysteem voor vleesvarkens ontwikkeld, gerealiseerd en bemeten, waarmee op een brongerichte manier het ontstaan en vervluchtigen van onder andere ammoniak, geur, fijnstof en methaan wordt beperkt.

Kort samengevat, is het systeem gebaseerd op dagontmesting en het direct scheiden van de mest in de stal. Het systeem bestaat uit een mestkelder met een V-vormig, hellende vloer met een afschot. De keldervloer is voorzien van een gladde coating dat indringing van stoffen uit de mest of urine voorkomt. Ook draagt de coating bij aan een gladdere vloer, waardoor er geen mest op de vloer achter kan blijven.

De urine stroomt continu af naar een goot in het midden van de V-vormige vloer. Deze goot heeft een afschot, waardoor de urine continu naar een gesloten tussenopslag stroomt.

Een aantal maal per dag wordt door een mestschuif de dikke mest uit de mestkelder afgevoerd naar een afgesloten opslag. Om versmering van mest en het achterblijven van mestresten op de keldervloer te voorkomen, wordt bij het schuiven water gesproeid. De dikke mest wordt vervolgens kort opgeslagen zodat deze afgevoerd kan worden naar een vergistingsinstallatie. Om emissie vanaf de keldervloer nog verder te verminderen, wordt een ureaseremmer op de vloer gesprayd vanaf de schuif. Een gladde, niet poreuze coating van alle betonnenn onderdelen, voorkomt aanhechting van mest en urinedeeltjes in de betonnen hokinrichting.

Er zijn 2 varianten van dit systeem bedacht, waarbij de hokindeling van de vleesvarkenshokken wat anders is uitgevoerd. Hierbij gaat het voornamelijk om de aan- dan wel afwezigheid van een roostervloer aan de voorzijde van het hok, de lengte/breedte verhouding in het hok, de uitvoering van de roosters, namelijk beton of gietijzer driekant en een schuine opleg 
van de roosters.

In het hok worden ook maatregelen genomen om het liggedrag van de varkens te sturen en hiermee hokbevuiling te voorkomen. Hiervoor wordt vloerkoeling en –verwarming gebruikt en worden op strategische plekken speeltjes geplaatst. Om de concentratie fijnstof in de stal te verlagen, worden coronadraden toegepast.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2122001
Rijksbijdrage € 1.405.820,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners Wageningen Livestock Research Connecting Agri & Food B.V.
Sectoren Agro en visserij, Varkens, Veeteelt