CowManager

Door het project wordt een innovatief concept ontwikkeld en onderzocht dat emissies van methaan en ammoniak reduceert bij de bron.

Verschillende technieken sturen de temperatuur van de mest in de kelder, de lucht in de stal en het stalklimaat. De aaneenschakeling van (innovatieve) systemen vormen samen een nieuw stalsysteem. Op basis van literatuurstudie, praktijkonderzoek en in overleg met de WLR is de verwachting dat de maatregelen een reductie van methaan en ammoniak van > 50% oplevert. De vloer is zelf echter al goed voor 51,4%.

Naast de vloer zullen de overige maatregelen als het koelen van de mest, bevochtigen mestoppervlak, extra mestrobot een positieve bijdrage leveren aan de reductie van > 10% ammoniak. Binnen het project moet methaan afkomstig uit de drijfmest worden gereduceerd. Er wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd naar het koelen van drijfmest door WLR.

Uit metingen met beperkte koelcapaciteit werd al een methaanreductie van ± 50% vastgesteld. “Het koelen van mest heeft potentie. Elke graad koelen is goed voor een reductie van 7%” Arheniusvergelijking Groenestein, Mosquera and Sluis 2012 en Sommer 2004. Het systeem maakt gebruik van extra koeling in de kelder. Op basis van het koelvermogen en de isolatiewaarden van de kelder en stal wordt de benodigde 8˚C koeling van de mest gegarandeerd.

Door het systeem van CowManager wordt de mest in de kelder op meerdere manieren gekoeld: Grondwater, koelleidingen drijvend op mestoppervlak aansluiting op koelsysteem, isolatie kelder en frequent mixen. De mest gaat de kelder in. Gemiddeld bedraagt de temperatuur van de mest 15˚C. Dit houdt in dat er tot 7 graden gekoeld moet worden. De temperatuur van grondwater is hier niet voldoende voor. Door de drijvende koelleidingen wordt de drijfmest teruggekoeld naar gemiddeld 7 graden. Hierdoor ontstaat er een reductie van 56% methaan.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2123006
Rijksbijdrage € 732.634,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners CowManager B.V. Wageningen Livestock Research
Sectoren Agro en visserij, Melkveehouderij