Verder verduurzamen kaasboerderij Verweij

Met het project Verder Verduurzamen Kaasboerderij Verweij wordt een aantal milieubesparende maatregelen gecombineerd, zodat het bedrijf richting volledig energie neutrale en emissievrije productie van vitale melk en kaas toewerkt.

Door vitaliseren van het op het bedrijf binnenkomende water de gehele kringloop van het bedrijf positief beïnvloedt. Het zet 'de puntjes op de i' in diergezondheid, voerefficientie, en efficiënte (mono)vergisting van de mest.

Een bestaande emissie-arme vloer wordt gemodificeerd zodat urine en feces primair worden gescheiden. De dagverse feces wordt voorbewerkt voordat het in de monovergister wordt gebracht. Deze voorbewerking zorgt voor een beter rendement van de vergister én voor een digestaat die nauwelijks meer nawerking van methaan kent. De vloer wordt intensief gereinigd en met een ureaseremmer behandeld. Hierdoor wordt naast de urease activiteit ook een gunstig effect verwacht op de klauwgezondheid. Bacterie gerelateerde klauwaandoeningen zullen naar verwachting aanmerkelijk worden beperkt.

Uit de primair gescheiden urinerijke fractie en het digestaat wordt Stikstof en Kalium gewonnen en opgeslagen in mineralenconcentraten. Hierdoor wordt het mogelijk Kalium uit de kringloop af te voeren van het bedrijf. Kalium hoopt op in de kringloop en zorgt voor diergezondheidsproblemen (onder meer kopziekte). Het ‘minen’ van Kalium is uniek en wordt gerealiseerd met de innovatieve MEZT-Mineralenscheider, welke werkt op basis van elektro dialyse.

De technologie wordt in dit project getest op demonstratieschaal en vervolgens op praktijkschaal uitgewerkt en ingezet. De mineraal-arme fractie wordt in de stal ingezet voor de reiniging van de vloer en voor het 'wassen' van de feces. Met dit project wordt onderzocht wat de effecten van de modificatie van de stalvloer op diergezondheid en op de emissie van ammoniak is. Ook wordt de waarde van vitaliseren op de gehele keten/ kringloop onderzocht. Op grond van de ervaring in de glastuinbouw en de varkenshouderij zijn de verwachtingen hieromtrent hooggespannen.

Beoogd wordt een reductie van ammoniak met 78% en een methaanreductie van 85% te realiseren. En dat grotendeels relatief eenvoudige en betaalbare aanpassingen die breed toepasbaar zijn in de huidige melkveehouderij. Aangevuld met innovatieve technologie voor het winnen van kunstmestvervangers, zorgt het project voor een flinke stap voorwaarts in het sluiten van de kringloop en daarmee voor het verder verduurzamen van kaasboerderij Verweij.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2123001
Rijksbijdrage € 1.297.762,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners De Groene Munt B.V. Wageningen Livestock Research
Sectoren Agro en visserij, Melkveehouderij