Rosé in de schone lucht

Met Rosé in de schone lucht ontwikkelt deze kalverhouder een stalsysteem met als hoofdmaatregel dagontmesting via directe scheiding van mest en urine.

Het totale stalsysteem reduceert stalemissies integraal en omvat een nieuw type welzijnsrooster met een smalle balk van 9 centimeter, een V-vormige urine doorlatende mestband, waarop een ureaseremmer wordt gesproeid en ioniserende verlichting. De urine wordt nagenoeg puur opgevangen en dient als kunstmestvervanger zodat de kalverhouder deze mest volledig regionaal kan afzetten bij eigen ruwvoerwinning en bij lokale tuinders/akkerbouwers.

De vaste mest wordt met minimale toevoeging van energie opgewerkt tot 85% droge meststof.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2124004
Rijksbijdrage € 1.055.628,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners De Groene Munt B.V. Wageningen Livestock Research
Sectoren Agro en visserij, Veeteelt