Profijtstal Bennenbroek

Voor rosévleeskalveren zijn er geen brongerichte technieken voorhanden die integraal de emissies van ammoniak, methaan, geur en fijnstof aanpakken.

Het mestgotensysteem DUOSEP (met koeling en mestklepels van Jovas is uniek en zeer perspectiefvol om emissies bij de bron aan te pakken. Het emitterend oppervlak wordt fors verkleind en vaste mest en urine worden direct gescheiden en apart (en vaste mest gekoeld) opgeslagen.

Naast het mestgotensysteem maakt de kalverhouder ook gebruik van een nieuw type Groene Vlag rooster met een smalle balkbreedte van 10 cm. Door ook nog de stallucht te koelen met een vernevelsysteem wordt er een serie van maatregelen genomen waardoor de stalemissies integraal fors reduceren.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2124002
Rijksbijdrage € 887.191,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners De Groene Munt B.V. Wageningen Livestock Research
Sectoren Agro en visserij, Veeteelt