HWF vloer voor melkgeiten

De geitenhouderijsector is in Nederland relatief klein van omvang. Ook geitenhouderijbedrijven willen hun bedrijfsvoering verduurzamen als bijdrage in het verlagen van de milieubelasting van verbeteren van dierwelzijn en de werkomstandigheden. Daarbij is de focus op bronaanpak. Het gebruikelijke stalsysteem op melkgeitenhouderijbedrijven is de toepassing van een potstal.

Voor de aanpak bij de bron is een innovatief stalsysteem ontwikkeld die de urine en feces direct na uitscheiding scheidt en dagelijks meerdere keren uit de stal afvoert. Dit zorgt voor een verlaging van de emissies van ammoniak, methaan, geur en fijnstof. Omdat er (nagenoeg) geen stro(oisel) meer nodig is, en de vloer zacht is, wordt ook het welzijn van de geiten verbeterd. Daarnaast kan de urine naar verwachting gebruikt worden als kunstmestvervanger (Renure). Hierdoor wordt ook de circulaire landbouw bevordert en kan de verse vaste mest dienen als energiebron voor de productie van biogas, waarmee groene stroom en/of groen gas is te produceren. Hierdoor wordt ook de circulaire landbouw bevordert en kan de verse vaste mest dienen als energiebron voor de productie van biogas, waarmee groene stroom en/of groen gas is te produceren. 

Het stalsysteem is opgebouwd uit een betonvloer voorzien van een rioleringssysteem voor een snelle en continue afvoer van de urine. Op deze vloer wordt een zogenaamde High Welfare (HWF) vloer geplaatst. De kunststof toplaag die vochtdoorlatend is zorgt ervoor dat de urine direct door het doek gaat en zo gescheiden wordt van de feces. De feces wordt meerdere keren per dag afgevoerd van de HWF vloer afgeschraapt met een mestopraaprobot en naar buiten de stal afgevoerd. De urine wordt na afvoer tijdelijk opgeslagen in een afgesloten opslag voor aanwending als meststof in het groeiseizoen. De feces worden na afvoer uit de stal tijdelijk opgeslagen in een afgesloten container en om de 7 dagen afgevoerd.

Bij opslag voor een langere periode worden de feces als het ware geconserveerd door deze speciaal te behandelen en aangedrukt op te slaan in een opslagbunker die is afgedekt. Dit ter vermindering van de emissie en het behouden van de in de feces aanwezige organische stof en mineralen. Door de automatisering van de mestafvoer en dat er (nagenoeg) geen stro(oisel) meer wordt gebruikt, neemt ook de hoeveelheid arbeid af. Op deze wijze worden ook de kosten voor het stalsysteem verlaagd. Door de integrale aanpak van zowel emissiereductie als ook mineralenhergebruik, welzijn en arbeidsomstandigheden, is het innovatieve HWF vloersysteem een ontwikkeling voor het verder verduurzamen van geitenhouderijbedrijven.

Afbeelding verwijderd.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2121003
Rijksbijdrage € 1.973.957,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners Agrifirm Feed B.V. ID Agro B.V. Wageningen Livestock Research
Sectoren Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten