Blije Geit stalsysteem

Geitenbelang is al vele jaren koploper op het gebied van dierwelzijn in de melkgeitenhouderij en automatisering. Geitenbelang wil een diervriendelijk, arbeidsvriendelijk en klimaatvriendelijk system ontwikkelen, dat voldoet aan de scherpe emissie eisen. Hierbij staan het comfort en welzijn van de melkgeiten en ondernemer voorop.

Maatschap Papen-Olbach is een vooruitstrevende  melkgeitenhouderij, dat al vele jaren bezig is met innovatie. De maatschap is voortdurend op zoek naar manieren om het welzijn en comfort voor de dieren te verbeteren en verduurzamen. In samenwerking met Geitenbelang is een nieuwe manier van geiten houden ontwikkeld. Dit stalsysteem gaat geplaatst worden op een geitenbedrijf van ca. 1000 melkgeiten. Het bedrijf test en ontwikkelt het Blije Geit vloersysteem. Dit systeem scheidt mest en urine bij de bron en levert hiermee een grote reductie in de emissies van methaan, ammoniak, geur- en fijnstof. Daarnaast zal het een positief effect hebben op de dierwelzijn en –gezondheid van de melkgeiten.

Gedurende het project gaan Maatschap Papen Olbach en Geitenbelang het Blije Geit stalsysteem verder ontwikkelen, testen, onderzoeken en meten. Bij het Blije Geit stalsysteem worden de stalemissies gereduceerd aan de bron. Dit is het 1e systeem in de melkgeitenhouderij. Met het scheiden aan de bron zullen ammoniak, fijnstof, geur en methaanemissies worden verlaagd. Omdat het Blije Geit systeem nog in ontwikkeling is, zijn er nog geen waardes voor ammoniak en geurreductie bekend.

Aan de hand van dit project worden deze waardes, na het meettraject door Wageningen Livestock Research (WLR), bekend en kan het systeem opgenomen worden op de RAV-lijst. Daarmee is dit voor de melkgeitenhouderij het 1e systeem, dat een aanpak aan de bron realiseert. Een groot deel van dit project focust zich daarom op het ontwikkelen, testen en uitvoeren van metingen om de reductie te onderbouwen en te optimaliseren.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2121002
Rijksbijdrage € 993.663,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners Geitenbelang B.V. Wageningen Livestock Research Subsidiefocus B.V.
Sectoren Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten