Nestkasten en faunaproducten van biobased materiaal en voor hergebruik

De bouwwereld moet duurzamer. Zo ook wat we bouwen voor dieren. Daarom wil Nest, als Architect voor de dieren, samen met ketenpartners circulaire nestkasten en andere faunavoorzieningen op de markt brengen en hergebruik stimuleren.

Samen met partners in de keten, zowel leveranciers van circulaire materialen als afnemers in de bouw, gaat Nest op zoek naar de oplossing voor een duurzaam, biobased alternatief voor de huidige zware, betonnen nestkasten en andere niet-duurzame faunaoplossingen, zoals plastic ‘exclusion flaps’ die gebruikt worden om vleermuizen niet terug te laten keren in gebouwen. Daarbij gebruiken we de reststromen uit de nestkastenproductie voor BIJproducten, en gebruiken we reststromen en snijverlies van anderen voor onze nestkasten om afval te verminderen. Daarnaast gaan we op zoek naar de beste manier om hergebruik van tijdelijke kasten te stimuleren om zo meer verblijven te realiseren die langer gebruikt worden op locatie, eventueel na renovatie.

Zo werken we samen aan een toekomst waar natuurinclusief bouwen met circulaire en biobased producten die CO2 opslaan in plaats van uitstoten gemakkelijk en vanzelfsprekend.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100021
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Kien met Hout Imagebuilders B.V.
Aanvrager Studio De Jonge