Nieuw Circulair Businessmodel

Een samenwerkingsverband van innovatieve niet met elkaar in een groep verbonden mkb-bedrijven in de bouwketen ontwikkelt een revolutionair Nieuw Circulair Businessmodel.
Door niet langer transactioneel te kijken naar eigendom en met name naar producten, nemen producenten en materiaalleveranciers verantwoordelijkheid voor het functioneren van hun producten en de impact op met milieu tijdens het gebruik en na afloop van de gebruiksfase.

In het nieuwe businessmodel nemen ook de gebruikers (koop of huur) een prominente plaats in omdat zij al in de ontwikkelfase worden betrokken. Hierdoor sluit het ontwerp maximaal aan op zowel de wensen en eisen van de gebruikers als de technische kennis en mogelijkheden van de materiaal- en productleveranciers. Het resulterende gebouw is maximaal duurzaam en circulair!

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100094
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners BOOM builds MetroPolder Company Timbeco
Aanvrager Crowdbuilding BV