Seaweed Circle

De Seaweed Circle leidt tot stimulering van de circulaire landbouw, biedt een model voor uitgifte en verkoop van CO2 certificaten, levert ons zeer belangrijke hydrocolloïden, functionele eiwitten en mineralen en realiseert een langdurige opslag van CO2 in afbreekbare producten. Dit materiaal vervangt producten en kunststoffen die nu op fossiele olie gebaseerd zijn en voegt nieuwe functionaliteit toe.

Zeewier staat al decennia op de kaart en verdient nu hernieuwde aandacht in de circulaire economie vanwege een aantal bijzondere eigenschappen voor toepassing als ingrediënt of halffabricaat in food-, feed- en farmaceutische toepassingen en in de industrie. Door de inzet en het netwerk van de betrokken partijen in de Seaweed Circle wordt het potentieel van zeewier al sinds 2014 onder de aandacht van hun relaties en de maatschappij gebracht. Dit heeft geleid tot innovaties in een circulair en ‘zero waste’ proces met diverse eindproducten, waaronder een 100% circulaire plantpot van zeewiervezel met unieke eigenschappen zoals plantvoeding en vochtregulering in de bodem. Daarnaast zijn zeewier extracten ontwikkeld en getest als biologisch alternatief voor kunstmest. Eiwitten uit het circulaire proces zijn met succes tot hoog gehalte geconcentreerd en toegepast als ingrediënt in visvoer. Als vervolg bundelen The Seaweed Farmers, Danvos, Studio Klarenbeek & Dros, Bato Plastics en Huiberts Biologische Bloembollen opnieuw de krachten en zetten zich in om met dit Circulaire Keten Project ‘Seaweed Circle‘ een lokale gesloten productiecyclus op basis van zeewier te optimaliseren en als businesscase naar de markt te brengen. Kenmerkend is de positieve instelling, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de samenwerkende partijen, die de afgelopen jaren hebben gebouwd aan de infrastructuur van deze keten, die al op pilotschaal operationeel is en regelmatig producties op beperkte commerciële schaal aflevert.

Met de keten Seaweed Circle vervullen de partners alle essentiële en complementaire rollen in deze CO2 negatieve en sluitende koolstofcyclus. Ze hebben hun positie reeds verdiend met hun unieke expertise op het gebied van het kweken, de cascadering en de toepassing van producten en reststromen van zeewier, en zijn internationaal koplopers met dit innovatieve circulaire proces. Een berekening van de milieu impact* laat zien dat het procedé al klimaatneutraal is en door transport- en procesoptimalisatie ligt CO2 negatieve productie binnen handbereik. Zo staat de Seaweed Circle voor een nieuwe circulaire productie, waarbij elke kilo zeewier, mits verwerkt in circulaire toepassingen, ons milieu vele kilo’s CO2 zal besparen ten opzichte van zijn fossiele tegenhangers. Met de introductie van afbreekbare, eco-restaurerende, duurzame en voedende materiaalstromen en biopolymeren kunnen we eindelijk af gaan afrekenen met de negatieve impact van plastic productie!

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100090
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Stichting Zee Boerderij Ijmond Bato Plastics B.V. Eric Klarenbeek C.J. Huiberts en Zn.
Aanvrager Danvos CV