Coöperatie VOEDSEL

Met het oprichten van VOEDSEL STATION bieden we ondernemers gedeelde productiefaciliteiten en Met het oprichten van VOEDSEL STATION bieden we ondernemers gedeelde productiefaciliteiten en ondersteuning bij het circulair ontwikkelen van hun product en onderneming. Met deze ondernemers als leden van de coöperatie werken we effectief samen om bestaande barrières in de transitie te overwinnen. Daarmee faciliteert Voedsel STATION ondernemers om het voedselsysteem te veranderen. Met de professionaliteit van de industrie en de visie van een nieuwe generatie die het beter wil en kan doen.

Het Voedsel Station heeft als doel om samen met haar leden te werken aan circulaire kortere ketens, het reduceren van voedselverspilling, meer duurzame fruitteelt en landbouw en het eerlijker verdelen van macht en marges in de voedselketen.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100089
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Roze Bunker Youth Food Movement Nederland Mobipers Firma Bruis
Aanvrager De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A.