FOOD WASTE UPGRADE

De materiaal- cq productketen bestaat uit de verbouwing van voedselgewassen, groente en fruit, die worden geoogst, gewassen, gesneden, verpakt en verkocht aan restaurants, supermarkten en kruideniers en zo op het bord van de eindconsument terecht komen.

In deze keten wordt veel voedsel als afval weggegooid:
- Boeren en tuinders gooien teveel geproduceerd voedsel weg,
- Supermarkten gooien niet verkocht voedsel weg,
- Restaurants gooien niet gebruikt voedsel weg,
- Consumenten gooien veel voedsel weg.

De bedoeling is om in de regio Haaglanden niet verbruikt voedsel bij boeren en tuinders en supermarkten op te halen (over korte afstanden) en deze na nadere bewerking weer aan te bieden aan de consument. Nieuwe bewerkingstechnieken zullen worden ontwikkeld. Met behulp van de procesbegeleider zal de keten worden uitgebreid met meer en andere boeren en tuinders, restaurants, voedselbewerkers en winkels en zal de keten worden gestimuleerd goed samen te werken.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100086
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Karsten en Kuiper B.V. Firat Supermarkten QTribe B.V.
Aanvrager Manic Organic