Circulaire Populier

Om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, zullen we meer in hout moeten bouwen in plaats van beton. Van alle traditionele bouwmaterialen heeft hout de laagste uitstoot van CO2, het gebruik van hout scheelt dus enorm vaal CO2-uitstoot. Binnen dit project ligt de focus op populierenhout. Populierenhout wordt nu massaal gebruikt voor laagwaardige toepassingen en een groot deel wordt geëxporteerd, ook worden er steeds minder populieren aangeplant. Dit terwijl het populierenhout enorm veel potentie heeft, zeker voor de bouw. Bouwen in hout scheelt enorm veel CO2, en met het grote woningtekort in Nederland, zijn er dus grote kansen voor het gebruik van populierenhout in de bouw.

Met dit project willen Populierenland, Factor B, Harold van Druenen Mobiele Houtzagerij, Ontwerpbureau Fix, Stichting VVV Noordoost-Brabant en Pijnenburg & Verbakel Timmerwerken een structurele samenwerking realiseren. Er zullen populieren aangeplant worden waarbij het cultuurhistorische landschap wordt gesterkt, vernieuwende producten van populierenhout ontworpen worden (met een hoge mate van exposure), en deze zullen vervolgens verkocht worden. Binnen dit project wordt dan ook gezocht naar hoogwaardige eindproducten van populierenhout, waarbij grote kansen gezien worden voor het gebruik van populierenhout in de reguliere bouw. Deze circulaire populierenketen zal op 3 manieren leiden tot een reductie van CO2-uitstoot: door CO2 opslag in houten producten, door vervanging van materialen met een hogere uitstoot en door hoogwaardige toepassing en design voor circulariteit. De circulaire keten zal resulteren in een besparing van (eindige) grondstoffen.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100078
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Stichting VVV Noordoost-Brabant Ontwerpbureau Fix B.V. Harold van Druenen Mobiele Houtzagerij factor B
Aanvrager Populierenland B.V.