Circulaire totaalverwaarding Bermgras

In het circulaire ketenproject “Circulaire totaalverwaarding Bermgras” vormen drie partijen een lange termijn samenwerking voor de volledige benutting van bermgras. De logistiek, praktische implicaties, experimentele ontwikkeling, productontwikkeling en consortiumvorming binnen de keten zijn onderdeel van dit project met als einddoel het opzetten van een verwerkingsfaciliteit voor bermgras voor de productie van plaatmateriaal, bodemverbeteraar (biochar) en eiwitten. Deze totaalverwaarding is essentieel om hoogwaardige circulaire verwerking rendabel en lange termijn haalbaar te maken, ondersteunt ecologisch bermbeheer en zorgt voor een significante CO2-reductie van de bermgrasketen.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100077
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Impact Express Gako Groenvoorziening B.V.
Aanvrager Spaak Circular Solutions B.V.