Compost op maat voor urban farming uit stedelijke GFT-fracties

Binnen stedelijk gebied bestaat 70% van het ingezamelde restafval uit GFT-fracties, dat op dit moment nog laagwaardig wordt verbrand. In dit circulaire ketenproject ontwikkelt De Clique als pionierende, duurzame en sociale startup in samenwerking met verschillende ondernemingen uit het MKB een nieuwe unieke waardeketen rondom compost voor urban farming. In deze nieuwe keten wordt gebruik gemaakt van (1) een nieuw, kleinschalig composteersysteem waarmee lokale procesparameters tijdens de compostering erg nauwkeurig gevolgd en gecontroleerd kunnen worden en (2) gescheiden ingezamelde stedelijke GFT-fracties zodat de voedingswaarde van de compost op basis van de inputanalyses gecontroleerd kan worden.

In tegenstelling tot de gebruikelijke, grootschalige verwerking van compost uit deze organische afvalstromen beogen de projectpartners meer controle over de input en output van de compostproductie te verkrijgen zodat de lokaal geproduceerde compost gerichter binnen specifieke land- en tuinbouw toegepast kan worden. De projectpartners beogen hiervoor een nieuw lokaal ecosysteem te ontwikkelen, van waaruit organische reststromen van de lokale bron kunnen worden opgewerkt tot nieuwe hoogwaardige producten. Deze nutriëntrijke grond wordt toegepast voor specifieke teeltprocessen, waarvan de eindproducten weer op regionaal niveau worden afgezet. Hiermee willen de projectpartners nieuwe toepassingen voor compost binnen de circulaire landbouw ontsluiten, het gebruik van kunstmest en grondstoffen terugdringen en de bodemkwaliteit en biodiversiteit verbeteren.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100075
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Dynteq B.V. i.o. Mago Bio Solutions B.V. De Eijk Groep B.V. vandeStreek Bier B.V. STECK B.V.
Aanvrager De Clique B.V.