Circulair Gevelsysteem van PVC

Het circulaire ketenproject ‘circulair gevelsysteem’ is gericht op het sluiten van de keten van gevelsystemen. Voor gevelsystemen wordt gebruik gemaakt van materiaal dat na gebruik laagwaardig wordt toegepast. In dit project willen de partners samenwerken om een gevelsysteem te ontwikkelen dat 100% circulair is en volledig bestaat uit gerecycled polyvinylchloride (PVC). PVC is een materiaal dat vooral wordt aangewend in de bouwsector voor de productie van kozijnen, profielen, pijpen, vloeren en dakbedekking. Met de toepassing van PVC als circulaire grondstof voor gevelsystemen worden ook grondstofketens in de bouw gesloten.

De partners in het consortium werken samen om het gevelsysteem, dat ontworpen is door Pretty Plastic, op een 100% circulaire wijze te produceren. Met de verschillende partners kan de keten van het gevelsysteem gesloten worden door het produceren uit gerecycled PVC en het product aan het eind van zijn levensduur weer te recyclen.

Het project zal resulteren in een vermarktbaar product, wat op 100% circulaire wijze geproduceerd kan worden. PVC Recycling levert de secundaire grondstoffen, JPI Polymers produceert de tegels, Pretty Plastic vermarkt en installeert de gevelsystemen en Tentech doet maatwerk-engineering voor elk gevelsysteem.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100074
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Tentech B.V. JPI Polymers B.V. PVC Recycling Nederland B.V.
Aanvrager Pretty Plastic B.V.