CD van jou, CD van mij

Kringloopwinkels spelen een belangrijke rol in de circulaire economie. Producten worden waar mogelijk hergebruikt, en anders zorgt de kringloopwinkel voor een goede verwerking van de verschillende afvalstromen. Een aanzienlijk deel van dit afval bestaat uit plastic, afkomstig van verschillende bronnen. Ondanks alle ambitieuze doelstellingen wordt er in Nederland helaas nog steeds slechts 25 % van het plastic afval gerecycled4.

In dit Circulaire Ketenproject is een samenwerking gevormd tussen kringloopwinkel Emmaus De Bilt, vanPlestik, The Good Plastic Company en Cantor. De gezamenlijke doelstelling is om van plastic afval dat nu wordt weggegooid en verbrand een waardevol, nieuw product te maken en dit op de markt te brengen.

Met het inrichten van deze keten kunnen we verschillende plastic afvalstromen verwerken, en redden uit de verbrandingsovens. In eerste instantie zal dit project zich echter richten op het verwerken van oude CD’s en CD-hoesjes die niet meer verkoopbaar zijn. Door deze stroom al bij de kringloopwinkel te scheiden, wordt voorkomen dat dit afval later gesorteerd moet worden uit het plastic afval. Daarnaast biedt deze grondstof een mooie kans om in het eindproduct de verwantschap met het originele product te laten zien.

Voor de ontwikkeling van dit eindproduct wordt gebruik gemaakt van twee innovatieve productiemethoden. vanPlestik heeft een 3D printer ontwikkeld en gebouwd die plastic afval gebruikt als grondstof. Met deze printers is het mogelijk om lokaal plastic recyclen in unieke, hoogwaardige en betaalbare objecten zoals stoelen, tafels en bloempotten. Zij werken samen met The Good Plastic Company, een bedrijf dat platen kan persen van gerecycled afval. De combinatie van de technieken van vanPlestik en The Good Plastic Company zorgt voor een grote ontwerpvrijheid, en de mogelijkheid om de beste productiemethode voor elk onderdeel te selecteren.

Na de Corona crisis verwachten veel bedrijven dat hun kantoorruimte op een andere manier gebruikt zal worden. Thuiswerken zal gebruikelijker blijven, en kantoren zullen meer als ontmoetingsplek fungeren. Kantoorruimtes moeten daarom verschillende vormen van werken kunnen faciliteren. Het product dat we in dit project ontwerpen en produceren zal op deze verandering inspelen.

Om tot een goed ontwerp te komen, is de marktkennis van Cantor echter essentieel. Cantor heeft het netwerk en de kennis om het nieuwe product gedurende het ontwerpproces te testen in de markt. Door vroegtijdig te testen dragen we er zorg voor dat het eindproduct optimaal is afgestemd op de eindgebruiker. Zo kunnen we zo veel mogelijk CD’s en CD-hoesjes een nieuwe bestemming geven!

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100073
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Velto B.V. Roof Global B.V. Stichting Emmaus De Bilt
Aanvrager Vanplestik