De stofdoos – een slim gedigitaliseerd emballagesysteem om fijnmazig industriële houtafvalstromen bij de meubelindustrie op te halen voor een toekomstbestendige circulaire sector

Met het ketenproject “stofdoos” hebben we een concrete aanpak (organisatie-innovatie) voor een alternatief emballagesysteem (proces-innovatie) voor industriële houtafval stromen voor het klein MKB. Deze groep bedrijven vertegenwoordigd een meer dan 50% van de afvalstroom.

Vanuit eerder sectoronderzoek en marktanalyse zijn de relevante stakeholders geïnterviewd waardoor we tot deze oplossing zijn gekomen. Dit consortium wil een pilot van ruim 3 maanden gaan uitvoeren in vierde kwartaal van 2021 in de regio Noord-Brabant. Het product is een doos, in een modulair concept vormgegeven zodat een aantal houtfracties bij de ontdoeners zal worden gescheiden. De meubelbedrijven kopen de dozen, die vervolgens via de retailer (in de toekomst zijn dit meer retailers) geleverd worden. Indien de dozen vol zijn geeft het bedrijf zelf een retourmelding met de CBM-app door de dozen op de pellet te scannen (QR code). Met een automatische melding geeft het systeem een retourzending aan in het systeem van de retailer. Het sluit geheel aan bij de e-CMR standaard (logistieke systemen). De retourzending gaat mee op de routeplanning en de dozen verzamelen bij de distributiecentra (DC van de retailer). Bij volle container(s) geeft de retailer/DC met een pushbericht in de app de afvalverwerker notificatie de container op te halen.

De bulk zal centraal worden afgehandeld. De winst van het systeem is een verlaging van de transportkilometers (+/- 90.000 ritten) en daarmee een directe verlaging van de CO2 uitstoot met ca. 3740 ton [kg]. De tweede winst is de schaalgrootte, omdat we over een omgekeerde verzameling praten van heel veel kleine bedrijven (ca. 8200 van de 9100 zijn onder de 10 fte) goed voor meer dan 50% van de totale hout afvalstroom (ca. 320 kton) Het emballagesysteem geeft al met de herkenbare communicatie op de dozen duidelijke aan welke mechanisch te recycling zijn en welke via een chemische recycling route alsnog omgezet worden naar een nuttige toepassing zoals bio-olie, actief kool en mineralen.

De app gaat de gebruikers voorzien van een zgn. nudging tool met (spaar)punten. Wat heb jij al bijgedragen aan sectorale besparing? Hoeveel circulaire content heb jij aangeleverd in het systeem?). De tracebility van deze materiaalstromen willen we met blockchain technieken in de toekomst gaan monitoren (experimentele ontwikkeling, proces-innovatie). Zodat we de keten transparant kunnen maken, en tevens in de toekomst circulaire content kunnen aantonen en verantwoorden.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100072
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Meubelfabriek Van der Drift B.V. BooM Packaging B.V. Circularise B.V.
Aanvrager E-Mergo