Groen Gras Circulair

In dit circulaire ketenproject staat de productie van veenvervanger uit berm- en natuurgras centraal. Vanuit de potgrondindustrie is reeds een bestaande en groeiende vraag naar alternatief materiaal voor fossiel veen. Afgraving van fossiel veen is controversieel omdat de winning ten koste gaat van natuurgebieden en dit proces gepaard gaat met relatief hoge emissies van broeikasgassen CO2 en methaan.

Ontwikkelbedrijf D4 en technologieleverancier HoSt zijn ontwikkelaar van een mono-grasvergistingsproject op de Energiecampus Leeuwarden. Op deze locatie wordt een grasverwerkingsinstallatie ontwikkeld met een capaciteit van 30.000 ton gras op jaarbasis. Door het innovatieve verwerkingsproces van lokaal beschikbaar berm- en natuurgras worden vier producten geproduceerd: (1) groen gas, ter vervanging van fossiel aardgas, (2) Veenvervanger, ter vervanging van fossiel veen, (3) Biogeen vloeibaar CO2 ter vervanging van fossiel CO2 in de glastuinbouw, en (4) groene meststof ter vervanging van kunstmest in de landbouw.

Binnen dit project Groen Gras Circulair ligt de focus op de productieketen van berm- en natuurgras tot veenvervanger. De productie van deze veenvervanger leidt tot een negatieve CO2 voetafdruk van 369kg CO2 eq. per ton natuur- of bermgras. Vermijding van fossiel veen afgraving en het transport hiervan uit o.a. de Baltische Staten en Scandinavië speelt een belangrijke rol hierin. De verwerkingslocatie in Leeuwarden zal jaarlijks 25.000 m3 veenvervanger worden geproduceerd en 30.000 ton gras verwerkt. Dit zal in een negatieve CO2 voetafdruk van 11.000 ton CO2 eq resulteren. Het product betreft hoogwaardig circulaire veenvervanger.

Het doel van dit project is om drie volledig nieuwe procesketens te ontwikkelen en organiseren om tot hoogwaardig circulaire veenvervanger te komen: (1) Aanvoerketen van grondstoffen; (2) Verwerkingsketen van grondstof naar circulaire veenvervanger; (3) Distributieketen circulaire veenvervanger. Per keten wordt met de ketenpartijen het proces ontwikkeld. Per schakel worden de specifieke randvoorwaarden vastgesteld ten aanzien van techniek en kwaliteitsbewaking. Er worden hiervoor o.a. gesprekken gevoerd met marktpartijen en technologieleveranciers die een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de productieprocessen.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100071
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners Gras- en Groenvoeders Hoogland Marrum B.V. Host Holding B.V.
Aanvrager D4 B.V.