Bereiken TRL 6 van nieuw, grootschalig HCPV-systeem

Zonares B.V. gaat een gepatenteerde techniek tot technologisch wasdom brengen, die uniek in staat is om High Concentrator Photovoltaics (HCPV) met een spiegelveld aan heliostaten mogelijk te maken.

De schaalbare techniek maakt HCPV op utility-scale mogelijk, en kan op gunstige locaties een betere Levelised Cost of Electricity (LCOE) overleggen. Deze cruciale eigenschap in de concurrentiestrijd is vooral te danken aan efficiëntie: met ongeveer 30 procent van de oppervlakte kan Zonares' HCPV systeem op jaarbasis dezelfde hoeveelheid stroom opwekken als een zonnepark.

Projectsamenvatting

Projectnummer VFF2137
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Vroegefasefinanciering (VFF)
Aanvrager Zonares B.V.