Genera - Proof of Concept phase

Genera ontwikkelt avant-garde software voor radiologen wereldwijd. Onze Software-as-a-medical device adresseert initieel twee medische doelgroepen. De 100M+ mensen aan wie (eigenlijk) geen contrastmiddel zouden mogen worden toegediend. Daarnaast vrouwen tussen de 20 en 40 jaar in de hoge borstkanker risico categorie. Voor beide categorieën ontwikkelen we contrastmiddel vervanging, op basis van deep-learning algorithmen.

Projectsamenvatting

Projectnummer VFF2135
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Vroegefasefinanciering (VFF)
Aanvrager Genera BV