SENI

Biotechnologische oplossing voor de beperking van de stikstofuitstoot

Projectsamenvatting

Projectnummer VFF2117
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Vroegefasefinanciering (VFF)
Aanvrager Seni-Preps B.V.