Automatisch Meetsysteem voor Orthopedische Chirurgie

Een van de oprichters van SLAM Ortho heeft als orthopedisch chirurg een probleem geïdentificeerd tijdens het behandelen van botfracturen. Om de fracturen te fixeren moeten er schroeven van precies de juiste lengte geplaatst worden. Te korte schroeven kunnen leiden tot een instabiele en slecht genezende fractuur, te lange schroeven veroorzaken pijnklachten en weefselschade bij de patiënt.

Het instrument dat de chirurg op dit moment gebruikt om de benodigde schroeflengte te meten is onnauwkeurig en tijdrovend. Daarom is validatie van schroeflengte tijdens de operatie middels röntgendoorlichting vereist en regelmatig moeten schroeven tijdens een operatie worden vervangen wegens een verkeerde lengte. Ook komt het voor dat patiënten wegens een verkeerde schroeflengte een hersteloperatie moeten ondergaan.


SLAM Ortho heeft een oplossing bedacht die deze handmatige meetstap compleet elimineert. Het is een sensorsysteem (de ADEPTH) dat op bestaande chirurgische boormachines geplaatst kan worden. Met dit systeem kan de trauma-/orthopedisch chirurg direct na het boren zien wat de juiste schroeflengte moet worden.


Deze sensortechniek is preciezer, wat resulteert in minder weggegooide schroeven en een lagere kans op hersteloperaties. Doordat er niet meer gemeten hoeft te worden bespaart dit dure OK-tijd voor het ziekenhuis. Ook is het beter voor de chirurg, deze werkt prettiger en kan meer focussen op de cruciale handelingen om de patiënt de hoogste kwaliteit zorg te geven.

Projectsamenvatting

Projectnummer VFF2116
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Vroegefasefinanciering (VFF)
Sectoren Elektronica-industrie, Sensortechnologie, Medische sector, Gezondheidszorg, E-health, Medische apparatenindustrie, Medische hulpmiddelen
Aanvrager SLAM Ortho B.V.