Visie op Fieret

Koraal biedt zorg en begeleiding thuis aan gezinnen en volwassenen met als doel hen ondanks hun ziekte en/of beperkingen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Koraal heeft een goede start gemaakt met de inzet van e-health maar merkt dat er vanuit de medewerkers sprake is van "twijfelaars" en zelfs "weigeraars". Dit is samen slecht 30% maar zij vragen veel tijd en aandacht. Hoe kan Koraal zorgen dat zij deze laatste 30% mee krijgt in het realiseren van haar veranderdoelen met betrekking tot de inzet van e-health?
Koraal doet dit door middel van agile proces, bestaande uit 5 bijeenkomsten met cliënten, verwanten en professionals onder begeleiding van een ervaren consultant.
De resultaten van deze bijeenkomsten worden beschreven in een heldere visie op de veranderdoelen en de gewenste route daartoe.

Projectsamenvatting

Projectnummer SETV211785
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Stimuleringsregeling E-Health Thuis
Sectoren Medische sector, Medische hulpmiddelen, Gezondheidszorg, Thuiszorg
Aanvrager Stichting Koraal Groep