Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging – Thebe Zorg (2)

Thebe Zorg Thuis levert wijkverpleging, specialistische zorg thuis, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Daarnaast biedt zij zorg in woonzorgcentra in de regio.

Doel: Het verbeteren van de samenwerking binnen de wijkverpleging door het invoeren van een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWS-01745866
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Thebe Zorg Thuis B.V.