Acute verpleegkundige nachtzorg Noord-Veluwe

ICARE is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen en Overijssel.

ICARE biedt wijk- en gespecialiseerde verpleging bij cliënten thuis, (tijdelijk) verblijf en zorg met en zonder behandeling in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen en revalidatiezorg. Daarnaast biedt ICARE thuisbegeleiding in het kader van de WMO.
De nachtzorg is beschikbaar en bereikbaar voor alle inwoners van de Noord-Veluwe. Nachtzorg wordt kosten- en medewerker efficiënt ingezet met de instelling: de nacht is om te slapen.

Projectresultaat

Met ketenpartners in de regio is een gezamenlijke regionale acute verpleegkundige nachtzorg opgezet. Hierbij zijn naast de partijen uit de oorspronkelijke subsidieaanvraag (Allerzorg, ICARE en Zorggroep Noordwest-Veluwe) ook Coloriet en Buurtzorg aangesloten.
Met elkaar hebben de samenwerkende partijen de visie op passende zorg in de nacht vastgesteld, samenwerkingsafspraken gemaakt, processen op elkaar aan laten sluiten en systemen ingericht.
Dit heeft geleid tot de start van de regionale nachtzorg op 1 juni 2022.
Het resultaat is dat de nachtzorg toekomstbestendig is georganiseerd. De klanten kunnen rekenen op acute verpleegkundige hulp in de nacht, en de medewerkers worden zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet, over de grenzen van de organisaties heen.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWS-01746535
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting ICARE