In gesprek met cliënten d.m.v. concept Positieve Gezondheid

Careyn biedt zorg in het kader van de WLZ en de ZVW in de thuissituatie en in vier intramurale locaties. Het werkgebied is Delft Westland Oostland/Nieuwe Waterweg-Noord.

Careyn wil diverse wijkteams scholen en begeleiden in het toepassen van Positieve Gezondheid tijdens het startzorg- en zorgevaluatie gesprekken, waar mogelijk in samenwerking met ketenpartners. Het doel hiervan is om breed te kijken naar de behoefte van cliënten op de zes dimensies van positieve gezondheid, om als wijkteams meer vraag gestuurd en integraal te handelen in samenwerking met ketenpartners en de eigen regie onder cliënten te vergroten.

Projectresultaat

In vrijwel ieder wijkteam is een fakkeldrager (ongeveer 60 fakkeldragers met functies VIG/VPK/CMD/GVP) getraind in het toepassen van Positieve Gezondheid tijdens startzorg- en zorgevaluatiegesprekken.
De impactmeting is opgesteld en meet onder andere resultaten op het gebied van zelfredzaamheid/regie cliënt en tevredenheid medewerker. Op dit moment loopt het voeren van het andere gesprek en het aanleveren van gegevens nog moeizaam, waardoor de impact nog niet goed is te meten. Resultaten hierover worden gemeten en verwacht in 2023.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01740145
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Careyn