Intervisie MijnPlan en Op Orde

Stichting Livio is actief in de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Berkelland en Lochem. Livio levert extramuraal wijkverpleging en begeleiding. In de woonzorgcentra wonen cliënten met een WLZ- of ZVW-indicatie en huurders. Daarnaast biedt Livio verpleeghuiszorg (WLZ) in de verpleeghuizen en in verschillende kleinschalige woonvormen.

(Wijk)verpleegkundigen binnen Livio indiceren volgens een meer eenduidig systeem en hebben ruimte om hierover te sparren met elkaar. Door intervisie houden de wijkverpleegkundige elkaar scherp en op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot indicatiestellingen. Dit om eenduidig de visie van de organisatie, gebaseerd op positieve gezondheid, als gemeenschap uit te dragen.

De werkwijze en aanpak van Mijn Plan binnen de organisatie, inzet van medewerkers en werkwijze van de 40 thuiszorgteams te borgen.

Het administratieve proces binnen de volledige wijkzorg (inclusief wzc’s) wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd, van aanmelding cliënt t/m declaratieverwerking, conform planning = realisatie (nu: urenregistratie).

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01740127
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Livio