Het verbeteren van de basisinfrastructuur met betrekking tot ICT – IZT-Limburg

IZT-Limburg biedt reguliere ADL-zorg, gespecialiseerde zorg door het verpleegkundige team, palliatieve zorg en nachtzorg aan.
Het werkgebied van het verpleegkundige team is Zuid-Limburg. De verzorgde teams werken vooral in de Westelijke Mijnstreek.

IZT-Limburg wil de ICT-basisinfrastructuur verbeteren. De cliëntenklappers met daarin de papieren formulieren wil men graag digitaliseren. Het zou fijn zijn als er een digitale samenwerking tot stand komt met de apotheken, zodat medicatielijsten digitaal afgetekend kunnen worden. IZT-Limburg wil cliënten meer eigen regie geven door ze gebruik te laten maken van Carenzorgt om hun planning en dossier in te zien. Medewerkers gaan met het digitale systeem Nedap werken. Hierbij horen diverse apps die de zorgprocessen efficiënter maken.

Projectresultaat

IZT-Limburg is overgegaan naar een digitale cliënt administratie. Een organisatie waarbij de cliënt centraal blijft staan, maar waar digitaal de norm is geworden. Zo hebben cliënten en mantelzorgers toegang gekregen tot het digitale dossier, waardoor zij meer regie hebben gekregen over hun eigen zorg. Alle administratie rondom de zorg van de cliënt wordt nu digitaal uitgevoerd door medewerkers. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van zorg met efficiëntere zorgprocessen. Medewerkers zijn beter geïnformeerd over de cliënt en hebben minder administratieve lasten. Dit zorgt voor een positieve bijdrage aan effectieve zorg en werkplezier.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01720065
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager IZT-Limburg B.V.