Verbetertraject deskundigheid en kwaliteit van zorg van de wijkverpleging

KennemerHart biedt vanuit tien woonzorgcentra en verpleeghuizen, diverse behandelcentra en meerdere dag- en ontmoetingscentra diensten op het gebied van wonen, (thuis)zorg en welzijn aan mensen die ouder worden of ouder zijn.

KennemerHart wil de kwaliteit van wijkverpleegkundige zorg verhogen, o.a. door het optimaliseren van de werkprocessen, het optimaal inrichten van de teams met voldoende deskundigheid en vaardigheid binnen deze teams. Dat wil KennemerHart bereiken door het aanpassen van zowel het administratieve proces in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD), als het indicatiestellingsproces en de procesbeschrijvingen (zoals workflows) in het kwaliteitssysteem en de bijbehorende kwaliteitsdocumenten (werkinstructies, protocollen etc.), met behulp van de input van de medewerkers van de thuiszorg. KennemerHart wil een up-to-date ICT-infrastructuur gaan gebruiken, die voldoet aan de eisen, voor de komende 5 tot 10 jaar, op het gebied van e-health.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01739860
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting KennemerHart