Verbeteren deskundigheid wijkverpleging – Leger des Heils

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt zorg door heel het land aan mensen met multiproblematiek en is actief in zowel WLZ, ZVW, als WMO zorg. Wijkverpleging voor deze doelgroep bieden wij vooral aan de grootstedelijke gebieden of daaraan verbonden regio.

Het Leger des Heils wil de deskundigheid verbeteren van de teams wijkverpleging in de regio Midden-Nederland, de regio Amsterdam en het team kinderzorghuis 't Lindenhofje. Voor de wijkverpleegkundige teams door het organiseren van intervisie, instructiebijeenkomsten indicatiestelling wijkverpleging (grijs gebied WMO-WLZ-ZVW), intercollegiale toetsing (regio-overstijgend) en het daarvoor kunnen laten volgen van de opleiding 'procesbegeleider intercollegiale toetsing'. Voor het team van kinderzorghuis het Lindenhofje willen we deskundigheid verbeteren door scholing, intervisiebijeenkomsten en intercollegiale toetsing over indicatiestelling bij zieke kinderen van 0-18 jaar.

De intervisie, instructiebijeenkomsten en intercollegiale toetsing hebben als doel elkaar met kennis en ervaring te ondersteunen en te komen tot een eenduidige indicatiestelling. Door kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar in het indicatieproces scherp te houden, verbeteren we de kwaliteit van zorg. De professionaliteit en het leiderschap worden versterkt. Daarnaast worden verpleegkundigen ondersteund in hun autonomie.

Projectresultaat

  • Het organiseren en voorbereiden van de intervisiebijeenkomsten voor verpleegkundigen.
  • Het uitvoeren en deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten voor verpleegkundigen, waarbij in gesprek wordt gegaan onder leiding van een coach over verschillenden casussen en het indiceren van zorg en welke verschillende inzichten er onderling zijn.
  • Het voorbereiden en deelname aan de instructiebijeenkomst voor verpleegkundigen over het indiceren van zorg, grensvlakken in de financiering en doelmatigheid.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01737174
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg