Betere zorg, meer tijd en werkplezier bij Cicero Thuis

Cicero Thuis biedt o.a. wijkverpleging in de regio Zuid-Limburg.

Cicero Thuis wil haar (wijk)verpleegkundigen ondersteunen bij het opzetten en organiseren van een werkwijze die gericht is op het continu verbeteren van de zorg. Hierbij speelt de inzet van Positieve Gezondheid een belangrijke rol. Dit wil zeggen dat Cicero Thuis nog meer wil focussen op de verbetering van de zelfredzaamheid en het behouden van de eigen regie van de cliënt.

Om dit te bewerkstelligen, wil Cicero Thuis, in samenwerking met SBW, haar wijkteamleden gaan trainen en coachen om zo de zorgverlening meer te richten op wat een cliënt wél kan en wat voor de cliënt van belang is in het vaststellen van haalbare zorgdoelen. De inzet daarbij is om gedelegeerde samenwerking als tool in te voeren, om de samenwerking en taakverdeling tussen (wijk)verpleegkundigen en teamleden te optimaliseren. De verantwoordelijkheid voor cliëntzorg wordt hiermee verdeeld op een wijze die meer werkplezier geeft voor alle uitvoerende medewerkers én er ontstaat meer ruimte voor tijdige interventie bij en preventie van zorgproblemen in de wijk.

Denken in het kader van Positieve Gezondheid lijkt eenvoudig, maar niet als we beseffen dat onze medewerkers zich jarenlang hebben ingezet op 'zorgen voor' cliënten in plaats van 'zorgen dat' cliënten zo zelfredzaam mogelijk zijn. Er is een (gedrags)verandering nodig, die niet vanzelf gaat en Cicero Thuis is zich daar goed van bewust.
Cicero Thuis wil er graag voor zorgen dat medewerkers hun werkplezier behouden en dat de zorg voor cliënten aansluit op wat de cliënt nog kan in het kader van gezondheid, positief denken en de preventie van zorgproblemen. De wijkverpleegkundigen worden hierbij meer en meer uitgenodigd om multidisciplinair samen te werken en integrale, maar ook preventieve zorg te verlenen met interne en externe partners.

Met behulp van de SOW-subsidieregeling wil Cicero Thuis:

  • door middel van intervisie en intercollegiale toetsing de deskundigheid van de wijkteams verbeteren;
  • het indiceren en evalueren o.b.v. Positieve Gezondheid als inhoudelijk kader introduceren en deze methodiek trainen en in het proces borgen;
  • de structuur/proces van Gedelegeerde Samenwerking (wijkteam en cliënt/mantelzorger) conform werken volgens Positieve Gezondheid invoeren en borgen onder begeleiding van SBW.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01735889
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Cicero Zorggroep