Verbeteren van de basisinfrastructuur met betrekking tot ICT binnen Carinova

Carinova biedt een zeer breed palet aan zorg, behandeling en ondersteuning in de regio Salland.

Een eerste randvoorwaarde om de mogelijkheden van ICT in de wijkverpleging te kunnen benutten, is het op peil brengen van de huidige infrastructuur binnen Carinova. Binnen dit project gaat Carinova de internet bandbreedtes uitbreiden en de internetopgang op de thuiszorglocaties van Carinova automatiseren en daaropvolgend de KPN-inrichting in brede zin verder moderniseren.

Projectresultaat

  • Het uitbreiden van internet bandbreedtes op de thuiszorglocaties van Carinova.
  • Het automatiseren van de internetopgang op de thuiszorglocaties van Carinova.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01725890
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Carinova Thuiszorg