Kwaliteitsverbetering Archipel Thuis

Archipel Thuis biedt wijkverpleging in de regio Eindhoven op basis van ZVW en WLZ/Palliatief terminale zorg/ongeplande zorg en Zorgtrajectbegeleiding.

Archipel Thuis wil Positieve Gezondheid in gaan zetten om de eigen regie en zelfredzaamheid bij cliënten te verbeteren. Daarnaast intervisie en intercollegiale toetsing om een verbeterslag te kunnen realiseren op kwaliteit van zorg binnen de teams en eenduidigheid met betrekking tot de wijkverpleegkundige indicering.

Projectresultaat

Archipel Thuis heeft met deze subsidie positieve gezondheid ingezet om de eigen regie en zelfredzaamheid bij cliënten te verbeteren en daarnaast intervisie en intercollegiale toetsing ingezet om een verbeterslag te kunnen realiseren op kwaliteit van zorg binnen de teams en eenduidigheid m.b.t. de wijkverpleegkundige indicering. Archipel Thuis is erg enthousiast over de effecten van de trainingen en de opvolging hiervan. Positieve Gezondheid, intervisie en de intercollegiale toetsing zijn dan ook blijvend geïmplementeerd en geborgd in alle relevante beleidsdocumenten.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01550321
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Archipel Thuis B.V.