Ondersteuning wijkverpleging – Aafje

Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels (Aafje) levert als gecontracteerde partij WLZ zorg, WMO ondersteuning, wijkverpleging en ELV/GRZ in de regio Rotterdam-Rijnmond, BAR-gemeenten en Drechtsteden.

Activiteit A

Met deze subsidie aanvraag wil Aafje ontdekken en ervaren wat de mogelijkheden zijn om intercollegiaal te toetsen en deskundigheidsbevordering te borgen. Daarnaast zal een intercollegiaal toetsingsplan worden ontworpen met als doel het uniformeren van de indicatiewerkwijze binnen Aafje.

Activiteit D

De SOW stelt Aafje in staat om enkele wijkverpleegkundigen de opleiding Positieve Gezondheid te laten volgen, waarna zij (al dan niet met projectondersteuning) het gedachtegoed van Positieve Gezondheid implementeren binnen de wijkverpleging.

Projectresultaat

In de afgelopen periode tot en met december 2022 heeft intervisie voor wijkverpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen (niet van toepassing voor deze verantwoording) plaatsgevonden en is de start gemaakt met de ontwikkeling inbedding van de intercollegiale toetsing van de wijkverpleegkundigen binnen de regio's Drechtsteden en de BAR-gemeenten.
27 wijkverpleegkundigen hebben een proces gevolgd onder leiding van 3 procesbegeleiders. In 2022 hebben voor deze 27 wijkverpleegkundigen 2 bijeenkomsten plaatsgevonden.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01722342
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels