Roosterproject

Amaris Zorggroep is een organisatie die werkzaam is in de regio's Gooi- en Vechtstreek en Eemland. Er wordt professionele zorg en dienstverlening geleverd die past bij de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt.

'Zorg met aandacht' is daarbij voor iedereen – cliënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers – het centrale criterium.
Er wordt door de wijkverpleging ondersteuning aan huis geleverd. En als het thuis écht niet meer gaat, dan biedt Amaris woningen en appartementen aan waarbij de zorg direct voorhanden is.

Amaris Zorggroep gaat een nieuw rooster- en planningsysteem invoeren. Doel is het verbeteren en optimaliseren van de routeplanning en het roosterprotocol binnen de wijk.
Voorafgaand aan de invoering worden alle bedrijfsprocessen in de organisatie geïnventariseerd en geanalyseerd, zodat deze processen en het nieuwe systeem zo op elkaar worden afgestemd dat hier de maximale voordelen uit worden behaald. Vervolgens wordt het nieuwe systeem technisch en organisatorisch geïmplementeerd.
Wijkverpleegkundigen kunnen dit gebruiken op moderne devices die ook voor andere functionaliteiten kunnen worden benut. De huidige handmatige werkwijze die veel werk oplevert en tijd kost verdwijnt hiermee.
Het systeem kent een aantal voordelen:

  • De toegankelijkheid en snelheid van het systeem wordt verbeterd.
  • Het aantal storingen vermindert.
  • Risicospreiding door het systeem op een externe server leverancier te laten draaien.

Projectresultaat

Het nieuwe roosterpakket (InPlannnig) is geïmplementeerd. Medewerkers en planners zijn geschoold om hier mee te werken en met een deel van de wijkteams is gestart met een pilot zelfroosteren, zodat er meer eigen regie over de werktijden ontstaat. Door inzicht te creëren in pieken en dalen en ruimte in het rooster over de teams heen, is een start gemaakt met het teamoverstijgend inzetten van personeel om zo efficiënter te kunnen werken.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01743750
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Amaris Zorggroep