Versterking wijkverpleging met efficiënte tijdbesparende en veilige ICT

Stichting Santé Partners is aanbieder van Wijkverpleging, Wonen en Behandeling en in het sociaal domein: Begeleiding Thuis, Maatschappelijk werk, Schuldhulpverlening, Welzijn en Jeugd (gezondheids)zorg in de provincies Gelderland en Utrecht.

Met deze aanvraag wil Santé Partners een veilig, efficiënt en doelmatig gebruik van digitale hulpmiddelen ter ondersteuning haar zorgproces realiseren. Dit doet Santé Partners door verbetering op een aantal onderdelen namelijk: het verhogen van de efficiëntie van de werkplek (digitale middelen) door beter gebruik van applicaties en tools hiervoor. Meer applicaties via 'Single Sign On' beschikbaar maken, gescande documenten direct in dossiers op juiste plek laten komen, het verhogen van de ICT-veiligheid door inzet van Security Management, herinrichten van Sharepoint (na fusie) en vernieuwen autorisatiemanagement voor ONS en Profit. Medewerkers kunnen efficiënter werken, voelen zich beter digitaal ondersteund in hun dagelijks werk, zijn minder tijd kwijt met administratieve handelingen, informatie is beter vindbaar, meer maatwerk applicaties beschikbaar en de data en processen zijn beter beveiligd.

Projectresultaat

Er zijn meerdere verbeteringen gerealiseerd in de ICT-basisinfrastructuur van Santé Partners. Voor haar professionals betekenen deze verbeteringen dat zij in hun werk beter digitaal worden ondersteund en hun administratieve lasten zijn verminderd. Zo zijn er meer applicaties achter 'Single Sign On' gebracht, kunnen scans direct in een cliënt- of medewerkerdossier terechtkomen (geen tussentijdse opslag), is de beveiliging van gegevens en werkomgeving getoetst en verbeterd, zijn er verbeteringen doorgevoerd in het optimaliseren van digitale werkplekken en het ICT-landschap, is er advies uitgebracht over verbetering van het autorisatiemanagement en is er een audit gedaan op de mappen en documenten op Sharepoint t.b.v. opschoning, migratie en herinrichting van het documentenbeheer.

Het totaal aan uitgevoerde verbeteringen draagt bij aan een duurzame ICT-omgeving van waaruit Santé Partners haar werkprocessen en zorgverlening blijvend digitaal kan ondersteunen. Vanuit haar recent opgestelde visie op zorgtechnologie kunnen nu de vervolgstappen worden gemaakt.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01743482
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Santé Partners