Herkenbare en aanspreekbare teams wijkverpleging in de gemeente Ede/Wageningen

Opella werkt in de gemeenten Barneveld, Ede, Regio Rivierenland, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De diensten die Opella levert zijn: zorg in de wijk (ZVW/WLZ/WMO), wonen bij Opella, Revalidatie en Herstel, behandeling en maatschappelijke dienstverlening.

Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging in de gemeenten Ede/Wageningen.
Op een eenvoudige manier de juiste zorg aan de klant in de wijk organiseren. Via een gezamenlijk onderzoek uitwerken in een plan van aanpak op welke manier de partijen kunnen samenwerken om aan de toenemende klantvraag te voldoen. In de eerste fase van het project zal de focus liggen op het versterken van het netwerk en het leren kennen van elkaar. Daarbij zullen alle zorgaanbieders van de wijkverpleging betrokken worden, daarnaast de huisartsen (HAGV) en het ziekenhuis Gelderse Vallei.
In de tweede fase gaat Opella concreet op zoek naar effectievere en efficiëntere manieren om als herkenbaar en aanspreekbaar wijkteam te functioneren. Hoe kan Opella klantvragen zo goed mogelijk bedienen? Hoe kan men elkaars expertise en kwaliteiten zo goed mogelijk inzetten?
Door middel van verschillende pilots wil Opella ervaring opdoen met het samenwerken en coördineren in de wijkteams. Met drie zorgorganisaties, te weten Opella, ICARE en Vilente wil men het voortouw nemen om in de regio te komen tot een plan van aanpak om een mogelijke samenwerking vorm te geven en dit plan van aanpak te gaan uitvoeren.

Verzekeraar Menzis is op de hoogte gesteld van de voorgenomen samenwerking tussen ICARE, Opella en Vilente.

Projectresultaat

Het uitgangspunt is geweest om een laagdrempelige structuur van efficiënt en effectief samenwerken te bedenken met de wijkprofessionals. Opella heeft, samen met Vilente en ICARE, gekeken naar een efficiënte en effectieve organisatie van de zorg aan cliënten in de wijkverpleging en inzet van medewerkers in de wijkverpleging. Uitgangspunt is altijd geweest om de verantwoordelijkheid van samenwerking rondom de behandeling van de cliënt daar neer te leggen waar die hoort, bij de wijkverpleegkundigen. Zo wordt op de meest eenvoudige manier de juiste zorg aan de cliënt georganiseerd. De wijkverpleegkundigen weten immers wat nodig is bij een cliënt en hoe dit dient te worden georganiseerd. Er is niet voor gekozen om een gezamenlijke toegang van cliënten te organiseren, maar juist de wijkverpleegkundigen in hun kracht te zetten in de coördinatie van zorg rondom de cliënt. De wijkverpleegkundigen weten hoe ze met de collega-instelling in contact kunnen komen en waarvoor ze elkaar kunnen benaderen.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWS-01742124
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Opella, Christelijke Stichting voor wonen, zorg en welzijn