Wijkverpleging Ketenzorg Urologie

Stichting Florence levert verpleging, verzorging en revalidatie binnen de regio Haaglanden en zowel intramuraal als thuiszorg. Voor het hier beschreven project gaat Florence katheterwissels bij mannelijke cliënten leveren in de hele regio Haaglanden in de thuissituatie.

Het pilotproject wijkverpleging Ketenzorg Urologie beoogt de katheterzorg voor mannelijke patiënten in de vertrouwde thuissituatie te doen in plaats van in het ziekenhuis (MCH). HMC draagt cliënten over aan Florence voor deze katheterzorg.
Het project beoogd het (indien nodig) mogelijk maken van tussentijdse controle van de geleverde katheterzorg thuis door Florence. Bij problemen rondom de katheterzorg biedt Florence deze service via het alarmteam dat 24/7 bereikbaar en beschikbaar is. Deze is in staat om op huisbezoek te gaan en zo nodig interventies te treffen rondom de katheter. Er zijn korte lijnen met het ziekenhuis (MCH) als er een noodzaak toe is. Binnen Florence zal het specialisme katheterzorg verder ontwikkeld worden en de kennis vergroot worden.
Het project sluit aan op de doelstellingen van "de Juiste Zorg op de Juiste Plek" om duurdere zorg te voorkomen en zorg dichter bij mensen thuis te verplaatsen door de groei van de medisch-specialistische zorg voor de mannelijke katheterwissels in de thuissituatie. Voor de cliënten/patiënten en mantelzorgers is er meer comfort vanwege de thuisbehandeling en het beperken van reistijd, reiskosten en wachttijd.
Het project zal wachtlijsten op de poli urologie terugdringen. Gefaseerd zal als het project goed verloopt een opschaling plaatsvinden naar in totaal 200 patiënten.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWS-01741476
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Zorggroep Florence