Samenwerking in de wijkverpleging voor Positieve Gezondheid

Accolade Zorg levert wijkverpleging, individuele begeleiding en casemanagement dementie in gemeente Assen, gemeente De Bilt en gemeente Zeist. Daarnaast heeft Accolade Zorg verschillende woonzorglocaties in Amersfoort, Assen, De Bilt, Bodegraven en Zeist.

De teams wijkverpleging van Accolade Zorg willen investeren in een goede samenwerking waar ruimte is voor reflectie door het inzetten van intervisie momenten. Met uiteindelijk resultaat verbetering in de kwaliteit van zorg en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De wijkverpleegkundigen willen meer verdieping aanbrengen in de gesprekken met cliënten over de regie en de zelfredzaamheid van de cliënt. Accolade Zorg wil dit gaan doen door het implementeren van de methodiek "Positieve Gezondheid".

Projectresultaat

Reflectietool

De reflectietool is aangeleerd aan de teams en inmiddels een standaard onderdeel van de cliëntbespreking die ieder kwartaal wordt georganiseerd per team. Er zijn in ieder team collega's getraind in het leiden van de cliëntbespreking aan de hand van de reflectietool.

Moreel beraad

Alle collega's die werken in de wijk hebben de workshop 'morele dilemma's herkennen' gevolgd. Daarnaast zijn er gespreksleiders moreel beraad opgeleid. De teams hebben met elkaar moreel beraad gehouden, ervaren hoe dit werkt en wat het resultaat hiervan is. Voor 2023 zal ieder team minimaal 3x een moreel beraad houden.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01740743
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager stichting Accolade Zorg