Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging regio Achterhoek

Sensire levert verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg in woonzorgcentra of aan huis in de regio's: Achterhoek-Oost, Achterhoek-West, De Liemers, Voorst en Zutphen.

Het verbeteren van de samenwerking binnen de wijken in de regio Achterhoek, met als doelstelling het zorgen voor een herkenbaar en aanspreekbaar wijkteam en het toegankelijk en beschikbaar houden van de wijkverpleging.

Dit gaat Sensire doen door wijkverpleegkundigen uit dezelfde wijk het gesprek met elkaar aan te laten gaan vanuit hun professionele autonomie. Om daardoor met elkaar de onderliggende verwachtingen en de visie rondom de huidige samenwerking uit te spreken en dit samen om te vormen tot een optimale samenwerking binnen de wijken. Sensire wil deze stappen zetten door middel van het gebruik van de methodiek mastercircle: er wordt een viertal bijeenkomsten georganiseerd met de betrokken samenwerkingspartijen, waarbij tijdens deze bijeenkomst een dialoog wordt gevoerd. De sessies zullen gaan over de al bestaande samenwerking, maar ook de verwachtingen die er zijn richting de toekomst etc. zullen worden besproken. Het doel van deze bijeenkomsten is het creëren van common ground rondom de samenwerking. Ook helpt het om elkaar te begrijpen: de ene organisatie zal een ander antwoord geven op de vraag 'wat versta je onder samenwerking' dan de ander.

Met als uiteindelijk resultaat te komen tot een set van samenwerkingsafspraken tussen wijkverpleegkundigen over hoe ze de samenwerking lokaal vorm gaan geven, hoe ze die samenwerking blijven evalueren en aanpassen op basis van ervaringen.

Projectresultaat

Sensire heeft d.m.v. bijeenkomsten per gemeente de samenwerking van de wijkverpleging geïntensiveerd en gezamenlijke afspraken gemaakt met als doelstelling het toegankelijk en beschikbaar houden van de wijkverpleging.
Dit heeft Sensire gedaan door wijkverpleegkundigen uit dezelfde gemeente het gesprek met elkaar aan te laten gaan vanuit hun professionele autonomie en zo de onderliggende verwachtingen en de visie rondom de huidige samenwerking uit te spreken en samen om te vormen tot een optimale samenwerkingsafspraken binnen die gemeente.
Sensire heeft gebruik gemaakt van de methodiek mastercircle in een drietal sessies en afsluitend een sessie om afspraken te borgen en deze zichtbaar te maken d.m.v. filmpjes, folders e.d.. Van alle betrokken organisaties zijn wijkverpleegkundigen aanwezig geweest bij die sessies.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWS-01740352
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Sensire