Het verbeteren van de ICT infrastructuur – RST

RST Zorgverleners is een thuiszorgorganisatie die wijkverpleging, huishoudelijke hulp en kraamzorg biedt in een groot deel van Nederland (Zeeland, Drechtsteden, Veluwe, Gelderse en Grebbevallei, Rijssen, Staphorst en Urk).

Het ICT landschap van RST is versnipperd, in de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van digitalisering, registraties en informatievoorziening. RST heeft in de afgelopen jaren sterk ingezet op digitalisering van het ECD, Medicatievoorziening en veiligheid, wondzorg en andere e-health toepassingen. De meest recente ontwikkelingen rondom veilig communiceren en werken in de keten maken het steeds complexer om vanuit de positie van de zorgprofessional efficiënt te werken met alle verschillende systemen en platformen.

Projectresultaat

In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet in het optimaliseren van HelloID en het implementeren van Access Management. Dit zorgt ervoor dat applicaties in de toekomst SSO ondersteunen op verschillende devices die zorgmedewerkers gebruiken bij hun werkzaamheden.

Daarnaast is een centrale digitale werkplek gecreëerd voor zorgmedewerkers, genaamd Floor. Daarmee kunnen zij device onafhankelijk werken en middels SSO verschillende relevante applicaties opstarten zoals Nedap Ons, nCare, AFAS, Office 365 (mail en agenda) en Vilans.

De werkzaamheden hebben ertoe geleid dat zorgmedewerkers gefaciliteerd worden in de onderlinge digitale samenwerking en minder belemmeringen ervaren bij het vastleggen, koppelen, ontsluiten en uitwisselen van gegevens.

Met aanpassingen in de provisioning van AFAS naar Azure Active Directory, heeft RST de basis robuust gemaakt, zodat medewerkers rollen en rechten kunnen worden toegekend op basis van functie, team-lidmaatschap en neventaken, maar ook de juiste applicaties en mogelijkheden tot hun beschikking hebben op hun devices.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01740131
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting RST Zorgverleners